Neon Spiele
Denkspiele
Ad Free Games
Mahjong Spiele
Wimmelbild Spiele
3 gewinnt Spiele
Mehr
Keine Spiele gefunden

Spelregels Klaverjassen

Klaverjassen wordt gespeeld door 4 personen, spelers die tegenover zitten spelen samen (partners). Er wordt met 32 kaarten gespeeld (7 tm Aas).
Het doel van het spel is om meer punten te verzamelen dan de tegenpartij. We beschrijven hieronder de Rotterdamse Variant en bespreken aan het eind de verschillen tussen Amsterdams en Rotterdams Klaverjassen.

Klaverjassen: inleiding

Er zijn 4 spelers in twee teams. Elke speler krijg 8 kaarten gedeeld. Elk spel bestaat uit 8 slagen: per slag speelt elke speler een kaart, 1 slag bestaat dus uit 4 kaarten. Een slag begint met de speler die aan de beurt is (dat is de speler die de vorige slag heeft behaald). Die speler speelt een kaart. De volgende speler (links van hem) moet vervolgens ook een kaart van dezelfde kleur spelen. Daarna weer de volgende speler (links) en dan de laatste speler. De slag is dan afgelopen en de vier kaarten van de slag gaan naar het team van de speler die de hoogste kaart van de gevraagde kleur heeft gespeeld. Die kaarten worden bij de reeds behaalde kaarten gelegd van dat team.

Als een speler de gevraagde kleur niet heeft dan moet die speler een troefkaart opspelen. Heeft een andere speler ook al een troef gespeeld, dan geldt als extra regel dat je een hogere troef moet spelen, als je dat kunt. Als er troef is gespeeld in een slag, dan gaat die slag naar degene die de hoogste troef heeft gespeeld. Heb je geen kaarten van de gevraagde kleur en ook geen troefkaarten, dan mag je een willekeurige kaart bijspelen. Diegene die de slag heeft binnengehaald moet de volgende slag beginnen. Als iemand met troef uitkomt, dan moet je (als je dat kunt) altijd een hogere troef opspelen. Kun je dat niet, dan pas mag je een lagere troef spelen.

Klaverjassen: volgorde en puntentelling

Geen TroefTroef
Aas11Boer20
Tien10Negen (Nel)14
Heer4Aas11
Vrouw3Tien10
Boer2Heer4
Negen0Vrouw3
Acht0Acht0
Zeven0Zeven0

Het team dat de laatste slag haalt, krijgt 10 punten extra. In totaal zijn er 162 punten.

Klaverjassen: troef maken

Na het delen van de kaarten wordt van een een ander, niet gebruikt spel, een kaart gedraaid (of van de overblijvende kaarten van 2-6). De speler links van de deler kijkt als eerste of hij speelt of past met troefkleur (de kleur van de gedraaide kaart). Je speelt als je denkt dat je meer dan de helft van het aantal punten kunt halen met de gedraaide troefkaart. Je past als je denkt dat je dat niet kunt halen. Als een speler past, is de volgende speler aan de beurt om te spelen of passen. Past elke speler dan zijn er diverse varianten hoe er verder gespeeld wordt, maar meestal wordt er nog een keer een kaart gedraaid of mag de eerste speler kiezen met welke troef hij speelt (met uitzondering van de eerder gedraaide kaart). De speler links van de deler komt altijd als eerste uit als de troefkleur bekend is.

Klaverjassen: einde van het spel

Aan het eind van het spel en dus na acht slagen, worden de punten geteld. Heeft het team van degene die speelde had gezegd, minstens de helft van de punten plus 1, dan hebben ze gewonnen en krijgt iedereen de punten die ze hebben behaald. Heeft het spelende team te weinig punten, dan gaan alle punten, plus roem (zie hierna) naar de tegenpartij. Het spelende team gaat dan "NAT" en krijgt nul (0) punten. Hierna begint een nieuwe ronde klaverjassen. Als een team speelt en het haalt alle slagen in een ronde binnen (niet dus alleen alle punten), dan heeft dat team een zogenaamde "PIT" gehaald. Voor een pitje krijg je 100 bonus punten.

Klaverjassen: roem

Roem is punten die buiten de normale puntentelling om gaan. Roem krijg je als er een bepaalde combinatie van kaarten in je slag zit De punten gaan naar het team van de speler die de slag haalt. Voor de volgorde van roem geldt de normale volgorde van kaarten (geen troef volgorde hierboven).

VolgordeRoem
Drie opeenvolgende kaarten van 1 kleur20 punten
Vier opeenvolgende kaarten van 1 kleur50 punten
Heer en Vrouw van troef (= stuk)20 punten
Vier dezelfde plaatjes (VBHA, bijvoorbeeld 4xHeer)100 punten

Als er roem in een slag zit, moet die worden gemeld door het team dat de slag binnenhaalt. Wordt de roem niet gemeld dan telt de roem niet. Roem punten tellen ook mee voor de eindstand, dus een team kan met de normale punten gewonnen hebben, maar verliezen nadat roem wordt meegerekend of andersom. Heer en Vrouw van Roem telt altijd als extra roem, dus als er bij een troefslag 3 opeenvolgende kaarten liggen waaronder Heer en Vrouw dan is de roem 40 punten en als er vier op een volgende kaarten liggen van troef met Heer en Vrouw dan is dat 70 roem.

Klaverjassen: verzaken

Als een speler een niet geoorloofde kaart speelt, dan verzaakt die speler. Dat kan b.v. een verkeerde kleur zijn of als je niet overtroeft wanneer dat moet. Als verzaken wordt gezien door de tegenpartij, dan eindigt die ronde direct en ontvangt het team dat niet heeft verzaakt 262 punten + alle roem van die ronde.

Klaverjassen: varianten

Klaverjassen kan op verschillende manieren gespeeld worden. De hierboven beschreven manier is Rotterdams, bij deze variant is het verplicht indien je een gespeelde kleur niet hebt te troeven. (je moet dus gewoon altijd troeven, en indien mogelijk overtroeven).

Bij het Amsterdamse klaverjassen is het niet verplicht, als je een gespeelde kleur niet hebt, in te troeven als de slag aan de partner ligt (dus: Je hoeft niet te troeven als je maat op dat moment de hoogste kaart in de slag heeft). Daarnaast mag je als er getroeft is of troef is gevraagd niet ondertroeven. Kun je geen kleur bekennen en heeft iemand anders al ingetroefd en kun je niet over troeven, dan moet je een kaart van een andere kleur bijspelen.

Naast van deze 2 varianten is er nog de Utrechtse variant. Bij Utrechts klaverjassen wordt er aan het begin geen aanneem- of pasronde gespeeld, maar moet de speler links van de deler meteen zelf een troefkleur naar keuze aanwijzen. Bij de Utrechtse variant kan dus zowel volgens de Rotterdamse als de Amsterdamse manier gespeeld worden.

Hieronder staat de klaverjassen variant met biedsysteem, dat kan zowel in de Amsterdamse als de Rotterdamse veriant worden gespeeld.

Kraken klaverjassen met overbieden

Kraken is een variant op Klaverjassen. Bij kraken moet je verplicht spelen op een kleur (de speler op de voorhand mag de kleur bepalen) en mag de tegenstander bepalen of ze denken dat je nat gaat en dan kunnen ze kraken. Als de tegenpartij kraakt, mag de spelende partij (jij of je maat) nog herkraken en na een herkraak mag de tegenpartij nog superkraken. Bij elke kraak worden de punten die op het spel staan verdubbeld (de roem telt niet mij bij de verdubbeling). Bij een normale partij gaat het dus om 162 punten + roem, bij een kraak om 324 punten + roem, bij een herkraak om 648 + roem en bij een superkraak om 1296 punten +roem. Je kraakt dus als je denkt dat de spelende partij nat gaat (= minder dan de helft van de punten gaat halen). De partij die gaat of die gekraakt heeft (kraak, herkraak of superkraak) moet meer dan de helft van de punten halen, anders gaan ze naten verliezen ze een spel.

Kraken speel je ook met troef in de hand. De partij die samen de meeste troef in de hand heeft, krijgt deze roem toegekend (de roem van de tegenpartij wordt dan afgekeurd). Echter stuk (Heer + Vrouw van troef) kan niet worden afgekeurd en telt altijd mee. Als beide partijen evenveel roem in de hand hebben, dan krijgt ieder zijn eigen roem. Voor roem in de hand gelden de volgende roem regels:

Naam Waarde Omschrijving
Driekaart 20 punten Drie opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Vierkaart 50 punten Vier opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Vijf- of zeskaart 100 punten Vijf of meer opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur.
Stuk 20 punten Heer en Vrouw van de troefkleur.
Vier dezelfde plaatjes 100 punten Vier vrouwen, heren of azen.
Vier negens 150 punten Vier negens
Vier boeren 200 punten Vier boeren.

Klaverjassen Contrée klaverjassen met biedsysteem

Klaverjassen Contrée is een klaverjas variant met een biedsysteem en is afgeleid van het Franse Belote Contrée of Belote Coinchee. Spelers kunnen met dit systeem bieden hoeveel punten zij denken te halen als een bepaalde kleur troef wordt. Bieden kan vanaf 80 punten en gaat in stappen van 10, dus 80, 90, 100 etc. tot en met een pit (een pit bieden is 250 punten). Het bieden gaat om de beurt, je mag ook passen. Het spelen werkt als gewoon klaverjassen (rotterdams of amsterdams) met 1 wijziging: De enige roem die kan worden gehaald is met heer en vrouw van troef in de hand van de partij die speelt. Dit heet stuk en wordt automatisch gemeld bij de eerste slag en is 20 punten waard. Deze punten tellen mee voor het bod/contract. Tijdens het spelen kan er dus geen roem vallen. Het spel eindigt wanneer WIJ of ZIJ na het uitspelen van een ronde 2000 punten of meer hebben. Degene met de meeste punten wint vervolgens.

Bieden werkt als volgt:
  1. Je kunt bieden of overbieden op een kleur en het aantal punten, je moet daarbij altijd minstens 10 punten hoger bieden dan het bod wat al op tafel ligt, ligt er nog geen bod en ben je de eerste die biedt dan moet je minimaal 80 bieden op een kleur.
  2. Je kunt passen.
  3. Je kunt een Pit bieden. Wanneer je denkt dat je alle punten gaat halen (niet te verwarren met alle slagen), dan kun je 250 punten bieden. Indien je het haalt, dan krijg je dus 250+162 punten, de tegenpartij krijgt dan uiteraard 0 punten omdat er geen punten door hen zijn gehaald.
  4. Je kunt doubleren (ook op een pit), daarmee geef je aan dat je denkt dat je tegenstander het geboden aantal punten op een troefkleur niet gaat halen. Daarna wordt er gespeeld om de dubbele punten van het contract, dit kan eventueel ook gere-doubleerd worden (je speelt dan om 4x het aantal punten van het bod). De tegenstander kan ook jouw bod doubleren waarbij jij het eventueel kunt re-doubleren.
  5. Wanneer na een bod de overige 3 spelers passen, mag de bieder zijn bod nog eens verhogen, of passen en het bod zo laten. Na het verhogen mogen de andere spelers nog een keer bieden/(re)doubleren of passen.
  6. Het bieden eindigt als er is gedoubleert (evt gevolgd door re-doubleren) òf wanneer er 4x achter elkaar is gepast.

De puntentelling werkt als volgt:

  1. Als je een bod haalt, krijg je het aantal punten van dat bod PLUS de punten van de slagen, de tegenstander krijgt dan alleen het aantal punten van hun slagen. Bijvoorbeeld als je een bod van 80 punten op harten doet en je haalt 86 punten, dan krijgen WIJ 80+86=166 punten en ZIJ (de tegenstanders) 76 punten.
  2. Als je een bod niet haalt, krijgen WIJ 0 punten en de tegenstander 162 plus het bod. Als je bijvoorbeeld een bod van 90 niet haalt, dan krijgen ZIJ 90+162=252 punten en WIJ 0 punten.
  3. Als je een gedoubleerd bod haalt dan krijg je 2x het aantal punten van het bod PLUS de punten van de slagen en de tegenstander krijgt alleen het aantal punten van hun slagen. Stel we zijn gedoubleerd op een bod van 90 harten en we halen 103 punten dan krijgen WIJ 2x90+103=283 punten en ZIJ 59 punten. Bij een geredoubleerd bod is het 4x het aantal punten van het bod PLUS de punten van de slagen, bij hetzelfde voorbeeld krijgen WIJ dan 4x90+103=463 punten.
  4. Als je een redoubleerd bod niet haalt, dan krijgen ZIJ 162 punten PLUS 2x het bod en WIJ 0 punten. Als wij dus een geredoubleerd bod van 110 op schoppen niet halen, dan krijgen ZIJ 162+2x110=382 punten en WIJ 0 punten. Bij een geredoubleerd bos is dat 162+4x het bod.

De computertegenstanders in dit spel hanteren een biedsysteem. Hieronder staat de uitleg daarover.

Als een speler de eerste is (die in ronde 1) gaat bieden:

Als er al een bod is uitgebracht, dan wordt door een andere speler geboden volgens bovenstaande regels, maar uiteraard alleen in het geval dat dit minimaal 10 punten hoger is dan het hoogste bod.

Als de medespeler (maat) het hoogste bod heeft, dan wordt het volgende geboden:

Wanneer het hoogste bod van de tegenpartij is, dan wordt er gedoubleerd als:

Top